luni, 12 mai 2008

'Legiune' (11) (din volumul 'An/Organic')

Pe parcursul zilelor următoare, strania epidemie se întinse în ritm accelerat. Conace în stil georgian începură să se contorsioneze, cu cadrele ferestrelor răsucite în forme curioase şi zidurile vălurite în formaţiuni coraliere. Clădiri în stil Tudor pierdură sobrietatea în alb şi negru a grinzilor de lemn şi pereţilor de ipsos, îmbrăcîndu-se în spirale complexe, multicolore, făcute din spirale mai mici care păreau să crească şi să se răsucească de la un minut la altul. În Piaţa Trafalgar, coloana amiralului Nelson se înconjură cu trunchiuri şi lăstari de bronz care năpădiră leii din colţurile monumentului şi se ţesură unele cu altele într-un desiş luxuriant. Coloanele de la intrarea în Muzeul Britanic suferiră aceeaşi soartă, iar vizitatorii se văzură obligaţi să folosească uşile laterale. Bolta cateralei Sf. Paul se despică treptat, cu numeroase fisuri şi zigzaguri bifurcate, ca un ou pe cale să eclozeze. Trecătorii se temeau să vadă ce grozăvie avea să iasă de acolo.

Iar nu după mult timp, pe 8 septembrie, alertat de un alt apel telefonic, am ajuns dimineaţă devreme în mijlocul altui grup de curioşi în curtea din spate a imobilului numărul 29 din strada Hanbury, privind la altă colecţie de măruntaie înşirate pe pămîntul ud şi la cadavrul altei femei decăzute, cu gîtlejul retezat şi intestinele drapate peste umeri. O nouă victimă a făptaşului necunoscut pe care presa populară îl poreclise Jack Spintecătorul. Un balon de observaţie de la Scotland Yard ocolea zona de la mică înălţime, făcînd din cînd în cînd fotografii cu ajutorul unor flăcări de magneziu.

Pe lîngă detectivii forţelor de poliţie, la locul faptei sosise şi un domn înalt, uscăţiv, cu palton caroiat şi şapcă de vînătoare, însoţit de un altul, ceva mai scund dar mai bine clădit şi îmbrăcat într-o redingotă sobră. Cel cu şapca privea atent cadavrul şi organele împrăştiate, nota ceva într-un carnet şi din cînd în cînd examina cîte un detaliu de pe caldarîm cu o lupă.

- Şi făptaşul e bărbat, Holmes? întrebă domnul în redingotă.

- Da, Watson.

Poliţiştii începură să-i îndepărteze pe curioşi, pe tăcute, dar cu fermitate.

- Pentru că le măcelăreşte pe victime cu atîta sînge rece, şi firea simţitoare a unei femei nu i-ar îngădui asemenea acte? insistă domnul.

- Nu, Watson, replică cel cu şapca de vînătoare. Judecînd după distanţa dintre urmele de paşi şi după conturul lor. Elementar, dragă Watson.

(Volumul 'An/Organic' este acum disponibil cu preţ redus la adresa:http://www.amaltea.ro/carte_99_AN_ORGANIC.html. Lectură plăcută! )
Posted by Picasa

Niciun comentariu: