duminică, 27 octombrie 2013

Bodhidharma, "Wu - Marea trezire" (2013)

În a doua parte a lunii octombrie, 2013, prin amabilitatea domnişoarei Andreea Tincea, reprezentanta pentru relaţii cu publicul a Editurii Herald, am primit un exemplar foarte elegant dintr-o culegere de texte de Bodhidharma intitulată Wu - Marea trezire (Colecţia Zen, Editura Herald, Bucureşti, 2013, traducere Radu Duma). Online, cartea poate fi comandată aici.

Cu povestea lui Bodhidharma, cel care a adus buddhismul dhyāna din India în China, mă mai întîlnisem în adolescenţă, într-un volum de Alan Watts intitulat The Way of Zen. În lucrarea de faţă, această poveste este reluată în "Cuvîntul înainte" de către Deitaro T. Suzuki. Sînt prezentate sursele documentare despre viaţa lui Bodhidharma, întîlnirea acestuia cu împăratul Chinei, respectiv dialogul prin care misionarul indian i-a adus iluminarea discipolului său Chen Kuang. Ulterior, sub numele de Hui Ko, acesta din urmă avea să devină al doilea Patriarh Zen din China.

Urmează o secţiune din Analele maeştrilor şi discipolilor din Lanka referitoare la activitatea şi predicile lui Bodhidharma.

Sub titlul "Marea trezire" sînt grupate apoi tratatele lui Bodhidharma, cu o introducere de Etiènne Zeisler. Cel dintîi se intitulează "Principiile practicii" şi discută atitudini buddhiste precum îndurarea nedreptăţii, adaptarea la condiţii, renunţarea la căutări iluzorii şi practicarea Dharmei.

Următorul tratat poartă titlul "Dincolo de gîndire" şi se prezintă sub forma unui dialog între Bodhidharma şi Hui Ko. Cel de-al treilea, în schimb, "Despre trezire", are forma unui eseu. Tot ca un dialog între Bodhidharma şi Hui Ko este şi tratatul al patrulea, "Contemplarea minţii".

Volumul mai cuprinde o amplă secţiune de anexe, dintre care cea dintîi îi este dedicată lui Hui Ko şi reproduce una dintre predicile acestuia. Cea de-a doua poartă titlul "Tratat despre şcoala iluminării spontane care deschide mintea şi revelează adevărata natură".

În încheiere, apar un glosar de termeni chinezi şi unul de termeni sanskriţi, precum şi liniile de transmitere a Zenului în India, de la Buddha la Bodhidharma, respectiv în China, de la Bodhidharma la Dogen Kigen, în secolul al treisprezecelea. Mai departe, această şcoală de gîndire s-a transmis în Japonia. Dar subiectul acesta e tratat în altă lucrare, despre care am să vă relatez cu alt prilej...

(P.S. Ediţia a doua a romanelor mele Gangland şi Anul terminal poate fi comandată online, urmînd sugestiile de pe această pagină. Fie că îmi scrieţi numele Pîtea, Pitea, Patea sau Pâtea, vă invit să îmi vizitaţi pagina oficială de web la adresa: http://sites.google.com/site/florinpitea/. Lectură plăcută!)

Niciun comentariu: